mona.strand@hihm.no

Mona Strand

Instituttleder/høgskolelektor Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag

Institutt for organisasjons- og ledelsesfag tilbyr studier innenfor offentlig styring, organisasjon og ledelse, kunnskapsledelse, krisehåndtering og tjenesteformidling med emner innenfor for eksempel organisasjonsfag, prosjektledelse, strategi, personalledelse, kommunikasjon og jus.  

Instituttet har studier på hel- og deltid, nett- og samlingsbasert samt desentralisert (Kongsvinger).

Instituttet har også faglig ansvar for en rekke oppdragsstudier i samarbeid med offentlig sektor, Forsvaret, og andre eksterne aktører. Instituttet er involvert i Interreg og Uniska-samarbeidet, og samarbeider tett med høgskolene i Innlandet og Universitetet i Karlstad.  Se mer på våre sider for etter- og videreutdanning

Instituttet har en omfattende forskningsvirksomhet og samarbeider med flere europeiske, australske og amerikanske utdanningsinstitusjoner. Samarbeidet gjelder både forskning, utviklingsarbeid og studentutveksling.

Publisert: . Sist endret: .