trond.scheistroen@hihm.no

Trond Scheistrøen

Instituttleder / amanuensis Avdeling for Økonomi- og ledelsesfag

Studier innenfor økonomi ved Høgskolen i Hedmark vil gi deg en solid utdanning med mange muligheter videre i yrkeslivet. 

Du vil få god kompetanse som er etterspurt i både offentlig og privat virksomhet. Om du kan tenke deg stillinger som leder, controller, rådgiver, saksbehandler, regnskapsfører, revisor, markedsfører, analytiker, eller selvstendig næringsdrivende, da bør du velge en utdanning hos oss!

Økonomistudier er krevende, men med høyt kompetente forelesere, inspirerende medstudenter og selvdisiplin vil du kunne få oppleve noen lærerike og minneverdige år ved Campus Rena. De fleste foreleserne har, i tillegg til sin akademiske utdanning, bred erfaring fra arbeidslivet som ledere, styremedlemmer, politikere eller forskere.

Publisert: . Sist endret: .