Marte-Monsen

Marte Monsen er tilsatt som førsteamanuensis ved Institutt for humanistiske fag.

Arbeidsområder: Forskning og undervisning i norsk i GLU 1-7 og 5-10, Vitenskapsteori og metode, Språk og tekstteori, språk i digitale sjangre, norskdidaktikk, akademisk skriving.

 

E-post: marte.monsen@hihm.no

Tlf: 625 17233

Publisert: .