Inger-Kristin Larsen Vie er tilsatt som høgskolelektor i norsk ved institutt for humanistiske fag. Hun har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra NTNU, og har jobbet som lektor i den videregående skole i tolv år. I tillegg har hun fungert som koordinator for FYR-prosjektet (Fellesfag, Yrkesretting, Relevans), et landsomfattende prosjekt i den videregående skole. I den forbindelse har hun holdt kurs om lese- og skrivestrategier for både ungdomsskolelærere og lærere i videregående skole.

 

Inger-Kristin Larsen Vie skal undervise i grunnskolelærerutdanningene og på PPU-studiet og bidra i høgskolens eksterne prosjekter.  

 

E-post: ingerkristin.vie@hihm.no

Tlf: 625 17842

Publisert: .