Nyheter

  • Bevegelsesglede og økologisk mat

    I forbindelse med Forskningsdagene 2016 inviterer avdeling for folkehelsefag til paneldebatt onsdag 28.september. Fokus er rettet mot bevegelsesglede i idrett og skole og økologisk mat.
  • Ansvarlige forbrukere gir grønt skifte

    “Det grønne skiftet” er blitt et av årets store fyndord. I denne kronikken skriver førstelektor Victoria Thoresen om hvordan utdanning kan bidra til å skape ansvarlige forbrukere som tar sin del av ansvaret for å få til det grønne skiftet i praksis.