Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag inviterer til miniseminar om 22. juli-forskning med blant andre Nils Olav Refsdal, koordinator for 22. juli-forskning, Forskningsetiske komiteer.

Seminaret holdes på Terningen Arena på Elverum, og er gratis. Det er ingen påmelding.

Invitasjon til miniseminar