Programmet veksler mellom foredrag i plenumssesjoner og abstraktbaserte presentasjoner i parallellsesjoner.

Påmeldingsfrist 20. august 2014. Lenke til påmeldingsskjema.

Kongressen arrangeres av Sykehuset Innlandet (HF), Høgskolen i Hedmark (HH), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Lillehammer (HiL), og har som mål å styrke samarbeidet mellom institusjonene innen medisinsk og helsefaglig utdanning,