Vi ved AØL ser en økt etterspørsel etter våre studenter ute i arbeidslivet, og ønsker her å få presentert noen eksempler på hvor de er blitt av. Det vil ta litt tid før vi får lagt inn de som ønsker å legges inn, men her vil det etter hvert komme en fin oversikt over noen av de jobbene dere kan regne med å få etter endt utdanning. Noen av våre tidligere studenter har også sagt seg villig til å bli kontaktet om du som nåværende eller kommende student har spørsmål til dem om utdanningene. Disse har vedlagt kontaktinformasjon.

Navn: May-Iren Bojang

Maj-IrenB

Nåværende stilling: 50 % stilling som museumsvert på Kittilbu Utmarksmuseum,Randsfjordmuseene AS.

Utdanning: Bachelor utmarksforvaltning på Evenstad (2014)

Hva går jobben min ut på - tips til studenter: Jeg jobber hovedsakelig i museumsbygningen med formidling og salg av museets varer og planlegging av nye utstillinger. Jobben er variert da jeg den ene dagen kan yste ost og kinne smør på våre seteruker, arrangere temadager for skoleklasser hvor blant annet jernutvinning og steinalderdag står på menyen, eller røyke fisk og sette opp viltkameraer. Museet er i tillegg nasjonalparksenter for Langsua Nasjonalpark hvor vi arrangerer guidede tematurer. I forbindelse med dette har vi ansvar for salg av fiskekort og turplanlegging for besøkende. Jeg jobber i tillegg en del med hjemmesidene.  

Jeg har hatt god nytte av kulturminneforvaltning og fag som omhandler geologi, artskjennskap og vernebestemmelser. Mitt tips til deg er å ta de fagene som interesserer deg. Ikke vær redd for å søke på jobber du i utgangspunktet ikke hadde sett for deg. All erfaring kommer til nytte.

Elgjakt_Even

Navn: Even Borthen Nilsen

Nåværende stilling: Utmarksforvalter Finnmarkseiendommen, småviltansvarlig

Utdanning: Bachelor utmarksforvaltning på Evenstad (2009)

Tidligere jobber: Miljøvernkonsulent Sør-Varanger kommune (2011-2012)

Hva går jobben min ut på - tips til studenter: Hoveddel av arbeidet mitt går med til småviltforvalting, og da spesielt ryper og skogsfugl. Jeg administrerer kortsalget til småviltjakt, koordinerer taksering av hønsefugl på våren og høsten og har tett oppfølging av jegerne under høstjakta spesielt. I tillegg til småviltforvalting, bidrar jeg også i elgforvaltningen og med diverse andre utmarksrelaterte arbeidsoppgaver.

Mitt tips til studentene er å nyte studietiden på Evenstad slik at dere kan se tilbake på den med fantastiske minner. Jobb målrettet og skaff dere en så bred kompetanse som mulig, som dere tar kan ta med dere inn i arbeidslivet. Kontaktnettet jeg opparbeidet med på Evenstad har også vært svært nyttig i arbeidslivet.

 

Kenth1

Navn: Kenth Joar Moen Fjeldset

Nåværende stilling: Kategorisjef for New Holland, Amazone & Tanco hos A-K maskiner

Utdanning: Bachelor i Landbruksteknikk (2013)

Hva går jobben min ut på - tips til studenter: Hovedansvar for de tre leverandørene i Norge. Jobben baserer seg mye på et tett samarbeid med leverandør, bygge produktkompetanse, kursing og aktiv salgsstøtte ut i markedet for selgere og kunder. Samt utarbeide markedsføringsplaner og salgsstrategier.
Anbefaler alle som er interessert i landbruk til å søke utdanning på Blæstad for en videre karriere innenfor landbruksbransjen!

Espenbruun

Navn: Espen Bruun espen_bruun@yahoo.no

Nåværende stilling: Prosjektleiar Born og Unge – Sogn og Fjordane Turlag

Utdanning: Bachelor i utmarksforvaltning på Evenstad (2008), Praktisk Pedagogisk Utdanning Hamar (2009), Årsstudium Friluftsliv Elverum (2010), Mastergrad i friluftsliv (Høgskolen i Telemark, 2012)

Tidligere jobber: Assistent Røros Ungdomsskole, Lærervikariat Høvringen Leirskole

Hva går jobben min ut på: Eg skal tilrettelegge for aktivitet i Barnas Turlag og UNG rundt om i fylket (tilbodet frå DNT til dei mellom henholdsvis 0-12 og 13-26 år). Eg har å ansvar for 3 ungdomsleirer, både med organisering og gjennomføring. Eg har og ansvar for oppstart av nye ungdomsgrupper, samt hjelp med drift av dei som allereie eksisterer.

ElisabethIversen

Navn: Elisabeth Iversen, e-post: elisabeth.iversen@nmbu.no

Nåværende stilling: PhD-stipendiat Naturfagdidaktikk, NMBU

Utdanning: Bachelor utmarksforvaltning på Evenstad (2008), Mastergrad i naturforvaltning, UMB

Tidligere jobber: Feltarbeid for UiT på Svalbard (4 sesonger), Et kort opphold hos Fylkesmannen i Oppland

GordonFjeld

Navn: Gordon Fjeld, e-post: gordon@videoclip.no

Nåværende stilling: Selvstendig næringsdrivende VideoClip, www.videoclip.no

Utdanning: Bachelor utmarksforvaltning på Evenstad (1999), 1-årig GIS Høgskolen i Gjøvik (2000) - Cand.mag., tar  også for tiden et 2-årig deltidsstudie i PPU (Praktisk Pedagogisk Utdanning) 2014-2016, ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avd. Kjeller.

Tidligere jobber: Konsulent for Utmarktjenester på Lena i Østre Toten, da hovedsakelig innenfor
viltforvaltningsoppdrag, men også noe driftsplaner for vann/vassdrag (2000 - 2002). Fra 2002 ble det en dreiing inn på filmfronten, og startet i 2002 opp mitt eget firma VideoClip på Gjøvik. Fra våren 2012 til sommeren 2014 har jeg også undervist ved Valle Videregående Skole, Lena i Østre Toten. Undervist i Naturforvaltning og Biologi for sisteårsstudenter 3S, studenter som skal videre til høgskole/universitet.

Hva går jobben min ut på: Lager en del produksjoner innenfor jakt og fiske, og naturdokumentarstoff til NRK (både på oppdrag, og for salg gjennom VideoClip). En del samarbeid med NINA på Lillehammer mht temafilmer om jakt/vilt/økologi og dokumentarer. Også en del filmjobber for bedrifter og industri i kategori reklame/produktinfo. Kundelista er omfattende.

AugustEvensen

Navn: August Johan Evensen, august.evensen@vestskog.no

Nåværende stilling: Skogbruksleder hos Vestskog

Utdanning: Bachelor i skogbruk på Evenstad (2014)
Tidligere jobber: Begynte som skogbruksleder i Sogn og Fjordane Skogeigarlag direkte etter utdanningen. I 2015 fusjonerte Sogn og Fjordane med Vestskog.
Hva går jobben min ut på:  Kontrahering av tømmer, organisering og oppfølging av tømmerdrifter, oppfølging av tømmeromsetning og transport, kontrahering og organisering av skogkulturarbeid og andre oppgaver som er forbundet med dette.

Jesperengel

Navn: Jesper Engel, tlf.: 41414215, e-post: jen@amot.kommune.no

Nåværende stilling: Enhetsleder for landbruk i Åmot kommune

Utdanning: Cand. Mag. i skog- og utmarksforvaltning Evenstad (1991 - 95)

Forvaltningsrett, Personal og kompetansefag HH, Bioenergistudie HH, Evenstad

Tidligere jobber:

  1. Pilegrimsleden gjennom Åmot – 3 md. (1995)
  2. Prosjektleder for skogkulturprosjektet i Åmot kommune (1996 – 97)
  3. Vikar - fagkonsulent skogbruk i Åmot kommune
  4. Fagkonsulent skogbruk i Åmot kommune (1997 – 2008)
  5. Skogbrukssjef i Åmot kommune (2008 – 14)
  6. Enhetsleder for landbruk fra 1. juni 2014

Hva går jobben min ut på - tips til studenter: Leder med overordnet ansvar for offentlig forvaltning av jord, skog og utmark i kommunen, personal og økonomiansvar på enheten. Jobber med skog- og utmarkssaker. På enhet for landbruk er det også jordbrukssjef og saksbehandler på landbruk.

De fleste fag jeg hadde på Evenstad er nyttige i større eller mindre grad. Det som er viktig er at jeg har et fundament å bygge videre på. Ellers er det viktig å få seg et godt faglig og kollegialt nettverk.

TrulsOlve
TrulsOlve2

Navn: Truls Olve Terjesønn Hansen, tlf.: 91116181, e-post: TrulsOlve.TerjesonnHansen@kvernelandgroup.com 

Nåværende stilling: Konstruktør/ mechanical designer i Kverneland (permisjon 2015 for å ta master)

Utdanning: Bachelor Landbruksteknikk Blæstad (2011), Master Plantevitenskap NMBU (2014, 2015)

Hva går jobben min ut på - tips til studenter: Jeg skrev bachelor oppgave på Blæstad i samarbeid med Kverneland, som er verdens største plogprodusent. Dette endte med at jeg ble tilbudt jobb i Kverneland. Jeg startet i Kverneland rett etter bachelorutdanningen, og har jobbet der i to år. Nå har jeg studiepermisjon ifra Kverneland for å ta master i plantevitenskap ved NMBU, der jeg er inne på mitt siste år. Etter endt utdanning har jeg tittel som Sivilagronom i plantevitenskap. Etter endt master skal jeg tilbake i Kverneland for å jobbe videre der.

Steinivartønsberg

Navn: Stein Ivar Tønsberg, e-post: sten.ivar.tonsberg@stangeskovene.no

Nåværende stilling: Skog- og utmarksforvalter Stangeskovene (2006 - d.d.)

Utdanning: Treårig utmarksforvaltning Evenstad (1999-2002), ettårig skogbruk Evenstad (2003)

Tidligere jobber: Skogtakst (sommer 2003), Lærer i skogbruk og friluftsliv Hvam vgs. (2003), lærer Kjelle vgs. (2004 - 06) 

Hva går jobben min ut på: Planlegging og tilrettelegging for ungskogpleie og planting på min arbeidsgivers eiendom samt å tilby og utføre dette for eksterne kunder. Har i tillegg delansvar for jaktkortsalg, utleie og forvalting av jakt/vilt på eiendommen og eget vald. Samtidig leies jeg ut på timer som sekretær i et annet elgvald og sitter i styret i en elgregion. Vintersesongen går mye med til planlegging av barmarksesongen, registrere om elgstammen går opp eller ned, salg av jaktkort/utleie av terreng osv.

Vår og sommer styrer jeg et par arbeidslag som utfører ungskogpleie og planting. Bruker mye tid på kart og gps samt utkjøring og logistikk av planter. Blir også en del tilrettelegging før jakta med rydding og merking av poster.

Høsten preges av fugletaksering i august, mer planting og ungskogpleie og noe jaktrelatert arbeid utover i oktober-november.

mariSolbrekken

Navn: Mari Solbrekken

Nåværende stilling: Arealplanlegger i Åmot kommune.

Utdanning: Bachelor i utmarksforvaltning (2012), deretter 1-årig GIS i Høgskolen i Telemark, avd. Bø (2013).

Tidligere jobber: Har vært Åmot kommune siden jeg fullførte studiene våren 2013.

Hva går jobben min ut på - tips til studenter: Hovedsakelig arbeid med kommuneplan, oppfølging av reguleringsplanprosesser  og annen saksbehandling innen plan, eks dispensasjonssøknader.

Kompetanse innen natur/utmark kommer utrolig godt med i arealplanleggingsstillinger, spesielt i utmarkskommuner/skogkommuner slik som Åmot. Ellers har jeg hatt spesielt nytte av arealplanlegging og GIS.

Hans-Petter2

Navn: Hans-Petter Ruud

Nåværende stilling: Daglig leder/fjelloppsyn hos
Sollia Fjellstyre

Utdanning: Bachelor i utmarksforvaltning (2011)

Master i skogfag på Ås (UMB; 2013)

Tidligere jobber: Fikk jobben i fjellstyret under masterutdanningen

 

Navn: Dag Arne Werner, e-post: dag.arne.werner@kvernelandgroup.com

Nåværende stilling: Kverneland - Konstruktør på utviklingsavdelingen på plog.

Utdanning: Bachelor i landbruksteknikk (2014)

Tips til studenter: De tre åra på Blæstad er de tre beste skoleåra jeg har
hatt og er svært fornøyd med både skolen, lærerne, studentmiljøet og de andre
studentene som gikk der sammen med meg. Her på Kverneland er det flere med bakgrunn fra Blæstad
noe som viser at vår utdanning er ettertraktet, også hos verdens største
produsent av landbruksredskaper.

live_gladheim_nlr_no_LThumb

Navn: Live Gladheim

Nåværende stilling: Ansatt i en 50% stilling som utmarkskonsulent hos Norsk Landbruksrådgivning, driver egen gård.

Utdanning: Bachelor i utmarksforvaltning (2013), Enkeltemne i Forvaltningsrett (Rena)

Tidligere jobber: Har drevet med litt forskjellige etter skolen, men har i dag pga. skolegangen på Evenstad fått jobb i hjemme i Numedal.

Hva går jobben min ut på:  Konsulent/sekretær for to store villreinnemnder, Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, og Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøsjøfjell. Til sammen er jeg med og forvalter 6 forskjellige villreinområder. Jeg jobber også med utmarksturisme, jakt- og fiskeguide/teambuilding på egen gård i Numedal. Evenstad var med som et godt supplement til min kunnskap om utmarksforvaltning og forvaltning av en slik utmarksgård som vi har i Numedal.

 

KnutMelum

Navn: Knut Jacobsen Melum Tlf.948 96 007, e-post: knut@skogutmark.no

Nåværende stilling: Skogbrukssjef og viltforvalter i Namsskogan kommune (Starter sommeren 2015)

Utdanning: Jaktstudiet Evenstad (2011). Bachelor i utmarksforvaltning og påbygg til Bachelor i skog (2015)

Tidligere jobber: Fikk jobben før avsluttet på Evenstad nå i juni 2015 

Hva går jobben min ut på - tips til studenter: For meg var det kombinasjonen av skog og utmarksfag som ga meg jobben. Så hva med å gå treårig bachelor skog + et år med vilt/fiskeforvaltning? Da har du den perfekte kombinasjonen. Prøv også å få med deg økonomifag, enten fra Evenstad (regnskap, næringsutvikling og økonomi) eller Rena - disse får du mer bruk for enn du tror!

Krokann_0202

Navn: Jon Anders Krokann, tlf.: 91 91 56 04, jonkr@tronderenergi.no

Nåværende stilling: Prosjektleder i Hafslund Nett (pr juni 2015). Ny jobb fra juli 2015: Fagsjef i Trønderenergi Nett

Utdanning: Bachelor i skogbruk Evenstad, Master i skogfag (NMBU)

Tidligere jobber: Skogbruksplanlegger i sommersesongen etter endt utdanning.

Hva går jobben min ut på - tips til studenter: Kort fortalt går jobben ut på å redusere antall trær som faller på strømledningen og forårsaker strømbrudd. I tillegg jobber jeg med tilstandskontroll av kraftledningsnett og skog vha. helikoptre og droner påmontert kamera og laserskannere. Erstatning, grunnerverv og hogst av nye kraftledningstraseer er også en viktig del av jobben. Arbeidsoppgavene i Trønderenergi Nett blir de samme som i Hafslund Nett, men i mitt hjemområde.

Jeg mentorerer gjerne studenter som vil inn i tilsvarende bransje, og ønsker gjerne ett samarbeid om skriving av bachelor- og masteroppgaver rettet mot nettbransjen og teknisk infrastruktur.

 

Publisert: . Sist endret: .