Prosjekter (10)

Pågående (1)

Avsluttede (9)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (15)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (1)

 • Henningsson-Yousif, Anna; Aasen, Solveig Fredriksen (). Making teachers' pedagogical capital visible and useful.

Bøker (1)

 • Retvedt, Ole; Aasen, Solveig F.; Skoug, Tove (). Erfaring med innføring av rammeplan for barnehagen. ISBN 82-7671-074-3. 145 s.

Vitenskapelige konferansebidrag (7)

 • Gloppen, Bjørg Herberg; Aasen, Solveig Fredriksen (). Mentor Education and Critical Reflection.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Challenging ECEC teachers’ existing language ideologies in multilingual contexts.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Randen, Gunhild Tveit; Alstad, Gunhild Tomter (). Mentoring and professional development in linguistically diverse kindergartens.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Randen, Gunhild Tveit; Aasen, Solveig Fredriksen (). Educating early childhood teachers for linguistic diversity. Developing in-service teachers’ language teaching practices in Norway.
 • Henningsson-Yousif, Anna; Aasen, Solveig Fredriksen (). Ways of making teachers' pegagogical capital visible and useful.
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Haug, Inger (). Erfaring fra et pilotprosjekt i Hedmark.
 • Haug, Inger; Aasen, Solveig Fredriksen (). Studieplan for Konflikthåndtering og skolemekling.

Annet (6)

 • Aasen, Solveig Fredriksen (). Erfaring med veiledning for nyutdannede lærere i Hedmark og Oppland.
 • Gloppen, Bjørg Herberg; Aasen, Solveig Fredriksen (). Med forskereblikk på veiledningstiltaket for nyutdannede.
 • Aasen, Solveig Fredriksen (). Et historisk blikk på veiledningstiltaket i Hedmark og Oppland.
 • Aasen, Solveig Fredriksen (). Samarbeid om innføring av veiledning for nyutdannede i Hedmark og Oppland.
 • Aasen, Solveig Fredriksen (). Implementering av veiledning for nyutdannede lærere. Presentasjon av forsøksordninger i 5 kommuner i Hedmark og Oppland».
 • Aasen, Solveig Fredriksen; Haug, Inger; Grut, Gunnar (). Konflikthåndtering og skolemekling. 44 s.