Publikasjoner (34)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (7)

 • Aasbrenn, Kristian (). Privat vs. offentlig tjenestelogikk; Om samfunnsoppdraget og behovet for en "offentlig" tjenesteforståelse.
 • Aasbrenn, Kristian; Sørlie, Kjetil (). Uttynningssamfunnet-25 år etter..
 • Aasbrenn, Kristian (). Periferiens plass i velferds- og tjenesteøkonomien - omstilling til sårbarhet?.
 • Aasbrenn, Kristian (). Bosettingsmålet - utgått på dato : mot en levekårsbegrunnet distriktspolitikk.
 • Aasbrenn, Kristian (). Sårbar velferd.
 • Aasbrenn, Kristian (). Servicepolitikk i uttynningssamfunnet - om serviceleveransesystemer og strategisk assistanse.
 • Aasbrenn, Kristian (). Uttynning og regional økonomi - en underbefolkningsspiral.

Bøker (6)

Annet (21)

 • Aasbrenn, Kristian (). Uttynningssamfunnet 25 år etter.
 • Aasbrenn, Kristian; Ellingsen, Pål; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Kunsten å bli kvitt kunden.
 • Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Klima for nytenkning.
 • Aasbrenn, Kristian; Ellingsen, Pål; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Nå og bli nådd - hvor viktig er det å ha offentlige tjenester i nærheten av alle innbyggerne?.
 • Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Aasbrenn, Kristian; Ellingsen, Pål (). Når følelsene blir redskaper.
 • Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Ledere trenger mot.
 • Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian (). Førstelinjas hemmeligheter.
 • Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Ellingsen, Pål (). Samfunnsoppdraget gjør offentlige tjenester annerledes.
 • Ellingsen, Pål; Aasbrenn, Kristian; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (). Skreddersøm og samhandling.
 • Aasbrenn, Kristian (). Tjenester som treffer.
 • Aasbrenn, Kristian; Aasbrenn, Kristian (). Servicefag.
 • Aasbrenn, Kristian (). By og land, mann mot mann.
 • Aasbrenn, Kristian (). Med media på timeplanen.
 • Aasbrenn, Kristian (). Undersøkelser om utkantkommuner : bedre enn antatt.
 • Aasbrenn, Kristian (). Myten om jenteflukten : eksempelet Rendalen.
 • Aasbrenn, Kristian (). Distrikts-Norge og befolkningsutviklingen (leder).
 • Aasbrenn, Kristian (). Ho som lever på landet.
 • Aasbrenn, Kristian (). Intervju om uttynningssamfunn i forbindelse med Regjeringens utkantsating.
 • Aasbrenn, Kristian (). Bygde-hedmarkinger - snart sjelden vare.
 • Aasbrenn, Kristian (). Intervju om Rena-samfunnets utvikling.
 • Aasbrenn, Kristian (). Programplanlegging og intervju i tv-program om uttynningssamfunnet.