Prosjekter (1)

Avsluttede (1)

Vis avsluttedet prosjekter

Publikasjoner (3)

Vitenskapelige artikler og bokkapitler (3)

  • Demko, Viktor; Ako, Ako Eugene; Perroud, Pierre-François; Quatrano, Ralph; Olsen, Odd-Arne (). The phenotype of the CRINKLY4 deletion mutant of Physcomitrella patens suggests a broad role in developmental regulation in early land plants.
  • Johansen, Wenche; Ako, Ako Eugene; Demko, Viktor; Perroud, Pierre-francois; Rensing, Stefan A.; Mekhlif, Ahmed Khaleel; Olsen, Odd-Arne (). The DEK1 calpain Linker functions in three-dimensional body patterning in Physcomitrella patens.
  • Demko, Viktor; Perroud, Pierre-francois; Johansen, Wenche; Delwiche, Charles F.; Cooper, Endymion D.; Remme, Pål; Eugene, Ako; Kugler, Karl G.; Mayer, Klaus; Quatrano, Ralph S.; Olsen, Odd-Arne (). Genetic analysis of DEK1 Loop function in Three-dimensional body patterning in Physcomitrella patens.