Brukerveiledninger og informasjonsressurser som kan forenkle arbeidshverdagen og bidra til variasjon i undervisning og formidling

 Brukerveiledninger  
 
Inspera

Digital eksamen - Inspera

Støttemateriell for utforming av eksamen, oppgaver og sensurering

canvas_bred

Canvas brukerveiledninger

Canvas er høgskolens nye læringsplattform og vil erstatte Fronter fra studieåret 2018-19. 

 

Fronter brukerveiledninger

Forum, prøver, studentmapper, innleveringer, nye maler etc

  

Arbeids- og basisverktøy 

Word, Outlook, Excel, OneNote
Skype for business, Stemmestyrt skriving, Smarte apper

 

Presentasjon og samarbeid

PowerPoint, Prezi, Kahoot, Padlet, Google Docs

Video, lyd og bilde

TechSmith Relay, Content Server,
Videoopptak med andre verktøy

Undervisningsutstyr

Smart Podium/Board/Notebook, Catchbox

Undervisnings- og arbeidsformer

Aktuell litteratur og foredrag, Variasjon i forelesningen, Hva fremmer læring, Den gode underviseren.

blid mellomfornøyd sur

Spørreundersøkelser og statistikk

Questback, Excel, SPSS, Mystat m.m. 

Publisert: . Sist endret: .