Høgskolen i Hedmark har hatt studietilbud innenfor flerkulturell pedagogikk og norsk som andrespråk i barnehagen og skolen siden begynnelsen av 1980-tallet. Fra 2004 har Flerkulturell barnehage og skole (tidligere Minoritetsstudier) vært utpekt som et av hovedinnsatsområdene ved høgskolen.  

 

Satsingsområdet har fra 2012 betegnelsen ”Utdanning og diversitet”. Satsingsområdet ivaretas av samarbeidsforumet Flerfaglig gruppe for studier av språk- og kulturmøter (FFG). FFG består av fagfolk fra ulike fagområder som er virksomme innenfor dette feltet. Fagområdene omfatter pedagogikk, norsk, RLE og samfunnsfag. Arbeidet innenfor innsatsområdet favner forskning, utdanningstilbud og ulike forsknings- og formidlingsrelaterte arrangement.

Satsingsområdet ledes for tiden av førsteamanuensis Joke Dewilde, professor Lars Anders Kulbrandstad og professor Sidsel Lied.

 

Publisert: . Sist endret: .