Vi har en lang og bred tradisjon for forskning knyttet til praksisfeltet innen ulike lærerutdanninger.

Våre to strategiske forskningsområder, Utdanning og diversitet (UD) og Arena for språk og kulturfag (AKS), har begge et hovedfokus rettet mot skole og barnehage. I tillegg har vi et Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) som jobber mye med oppdragfinansiert forskning knyttet til hele utdanningsløpet.

Vi åpnet vårt nye ph.d-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag våren 2012. PhD-programmet skal bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og samtidig det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer. 

Publisert: . Sist endret: .

Relaterte prosjektsider

Nyheter

  • James Coburn disputerte

    James Coburn disputerte

    22. november forsvarte James Coburn sitt doktorgradsarbeid foran en enstemmig bedømmelseskomite. Dette er andre kandidat som uteksamineres fra høgskolen sitt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og også denne disputasen ble gjennomført med glans.

  • Strålende gjennomført disputas

    Strålende gjennomført disputas

    Irene Trønnes Strøm forsvarte tirsdag sitt doktorgradsarbeid med glans foran en enstemmig bedømmelseskomite. Hun er dermed den første kandidaten som uteksamineres fra Høgskolen i Hedmark sitt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.