Vi har en lang og bred tradisjon for forskning knyttet til praksisfeltet innen ulike lærerutdanninger.

Våre to strategiske forskningsområder, Utdanning og diversitet (UD) og Arena for språk og kulturfag (AKS), har begge et hovedfokus rettet mot skole og barnehage. I tillegg har vi et Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) som jobber mye med oppdragfinansiert forskning knyttet til hele utdanningsløpet.

Vi åpnet vårt nye ph.d-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag våren 2012. PhD-programmet skal bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og samtidig det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer. 

Publisert: . Sist endret: .

Relaterte prosjektsider

Nyheter

  • Jente som danser i åkeren

    Bevegelsesglede og økologisk mat

    I forbindelse med Forskningsdagene 2016 inviterer avdeling for folkehelsefag til paneldebatt onsdag 28.september. Fokus er rettet mot kroppsøvingsfaget og økologisk mat.

  • Kjersti Mordal Moen og Ingeborg Hartz utenfor Terningen Arena

    EU-midler til Høgskolen i Hedmark

    Kroppsøvingsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark har sammen med sine samarbeidspartnere fått tilslag på midler fra det prestisjetunge forskningsprogrammet til EU, Horizon 2020.