Vi har en lang og bred tradisjon for forskning knyttet til praksisfeltet innen ulike lærerutdanninger.

Våre to strategiske forskningsområder, Utdanning og diversitet (UD) og Arena for språk og kulturfag (AKS), har begge et hovedfokus rettet mot skole og barnehage. I tillegg har vi et Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) som jobber mye med oppdragfinansiert forskning knyttet til hele utdanningsløpet.

Vi åpnet vårt nye ph.d-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag våren 2012. PhD-programmet skal bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og samtidig det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer. 

Publisert: . Sist endret: .

Relaterte prosjektsider

Nyheter

  • Irene Trønnes Strøm

    Disputas – Jeg er ikke norsk, vet du, jeg er internasjonal

    8. november forsvarer Irene Trønnes Strøm sin doktorgradsavhandling. Det blir den første disputasen fra ph.d-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Hedmark.

  • Jente som danser i åkeren

    Bevegelsesglede og økologisk mat

    I forbindelse med Forskningsdagene 2016 inviterer avdeling for folkehelsefag til paneldebatt onsdag 28.september. Fokus er rettet mot bevegelsesglede i idrett og skole og økologisk mat.