Høgskolen i Hedmark tilbyr en rekke forskningsbaserte studier og fagtilbud innen kultur, kommunikasjon og samfunn, som kan inngå i en bachelor- eller profesjonsutdanning, eller tas som master- og doktorgradsstudier.

Grunnlaget for denne fagprofilen er omfattende forskningsinnsats innenfor språk, litteratur, religion, samfunn, musikk, medier og digital kommunikasjon, som bidrar til å utvikle ny kunnskap som er relevant for utdanningsprogrammene. En del av forskningen på dette området er knyttet til regional kultur, men gjerne i møte med storsamfunnet eller globale utfordringer. Deler av forskningen er også svært internasjonalt orientert. Forskningsbegrepet inkluderer i denne sammenheng kunstnerisk utviklingsarbeid.

Høgskolen i Hedmark har etablert to strategiske forskningsområder innenfor kultur, kommunikasjon og samfunn og det fins aktive forskergrupper som arbeider både fagspesifikt og tverrfaglig med forskningsprosjekter innenfor feltet. Forskerutdanningen i profesjonsrettede lærerutdanningsfag har dessuten en faglig innretning som omfatter språk, litteratur, musikk, religion, medier og kommunikasjon i så vel lærerutdanning som i utøvelse av lærerprofesjonen. 

Publisert: . Sist endret: .

Kalender

Ingen tilgjengelige hendelser