Folkehelse handler blant annet om hvordan folk etablerer og endrer sine fysiske aktivitetsvaner både i skoletid og fritid.

Innenfor skolekonteksten ser våre forskere på spørsmålsstillinger knyttet til hvordan elever, kroppsøvingslærere og de som utdanner dem kan bidra til å etablere fysiske aktivitetsvaner.

Innenfor fritidskonteksten ser forskerne våre på hvordan idrettslag og andre idrettsorganisasjoner påvirker etablering av fysiske aktivitetsvaner, og hvordan enkeltindivider og befolkningsgrupper motiveres til å være fysisk aktive.  

Publisert: .