Forskningen innenfor temaet Folkehelse og samfunn handler om hvordan ulike sektorer (helse, skole, idrett, etc.) samlet sett påvirker befolkningens muligheter for å velge en helsefremmende livsstil. 

Forskerne våre ser på større strukturer som kan påvirke dette, herunder skolen som helsefremmende arena, og hvordan infrastruktur planlegges og brukes for å tilrettelegge for fysisk aktivitet. 

Publisert: .