Forskning på folkehelse og folkehelsearbeid handler om å utvikle kunnskap om befolkningens helse, og om samfunnets og ulike profesjoners og fagpersoners innsats for å opprettholde, bedre og fremme den.

Folkehelse  er et strategisk forskningsområde ved Høgskolen i Hedmark, og kjennetegnes ved praksisnære og praksisrelevante forsknings­prosjekter. Tett kobling mellom forskning, utdanning, og praksis står sentralt. 

Les mer om vår forskning på folkehelse

Publisert: . Sist endret: .

Aktuelt

  • Disputas: Tuva Sandsdalen

    Hvordan opplever pasienten kvaliteten i palliativ omsorg, og kan den måles? 16. desember forsvarer Tuva Sandsdalen sin doktorgradsavhandling Quality in palliative care from the patiens perspective ved Karlstads Universitet.
  • Blogger om forskning!

    Kroppsøvingsforskere har etablert nyhetsblogg for formidling av forskningsresultater til studenter, lærere og andre interesserte i faget.

Kalender

Ingen tilgjengelige hendelser