Forskning på folkehelse og folkehelsearbeid handler om å utvikle kunnskap om befolkningens helse, og om samfunnets og ulike profesjoners og fagpersoners innsats for å opprettholde, bedre og fremme den.

Folkehelse  er et strategisk forskningsområde ved Høgskolen i Hedmark, og kjennetegnes ved praksisnære og praksisrelevante forsknings­prosjekter. Tett kobling mellom forskning, utdanning, og praksis står sentralt. 

Les mer om vår forskning på folkehelse

Publisert: . Sist endret: .

Aktuelt

  • Vertskap for disputas

    Avdeling for folkehelsefag er torsdag 27. oktober vertskap for disputasen der doktorgradsstudent Bjørn Stensrud i Sykehuset Innlandet forsvarer sin avhandling. 
  • Bevegelsesglede og økologisk mat

    I forbindelse med Forskningsdagene 2016 inviterer avdeling for folkehelsefag til paneldebatt onsdag 28.september. Fokus er rettet mot bevegelsesglede i idrett og skole og økologisk mat.
  • EU-midler til Høgskolen i Hedmark

    Kroppsøvingsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark har sammen med sine samarbeidspartnere fått tilslag på midler fra det prestisjetunge forskningsprogrammet til EU, Horizon 2020.

Kalender

Ingen tilgjengelige hendelser