(Illustrasjonsbilde: colourbox.no)

Molekylærgenetikk er et bredt felt som spenner fra funksjonell genomforskning (bestemmelse av genfunksjon) til utvikling av nye DNA-teknologier for genotyping av dyr, planter, mennesker og mikrober forbundet med dem. 

 

 

Funksjonell genomforskning inkluderer ofte genetikk, proteinbiokjemi og cellebiologi i både ville og transgene organismer. Målet er å forstå grunnleggende biologiske fenomener, eller utvikle markører forbundet med ønskede avlstrekk i planter og dyr, eller diagnostiske genetiske markører i medisin.

I tillegg til å utvikle nye genetiske markører, anvender vår gruppe etablerte markører for å genotype ville og foredlete populasjoner. Da kan vi fremskaffe informasjon som er relevant for økologi og bevaringsbiologi, eller for å bidra til markør-assistert avl i landbruk og havbruk.

Våre aktiviteter inkluderer også utvikling av nye DNA-teknologier for genotyping av SNP-markører ("single nucleotide polymorphism" = enkel nukleotid polymorfisme).

Noen eksempler på prosjekter (kommer)

Publisert: . Sist endret: .