(illustrasjonsbilde. colourbox.no)

Gjennom kjerneområdet «kommersialisering av bioteknologi» har vi som mål å tette gapet mellom vitenskapelige resultater innen bioteknologi og utvikling og markedsføring av produkter og tjenester basert på slik forskning. 

 

Kommersialisering av bioteknologi innebærer å bringe bioteknologiske ideer og oppfinnelser fra de vitenskapelige laboratoriene til markedet, med fokus på de ulike faktorene som letter denne prosessen. Dette inkluderer studier av innovasjon, immaterielle rettigheter og patentering, forretningsplanlegging og økonomiske modeller.

Masterstudenter som utfører sitt forskningsarbeid innen kommersialisering av bioteknologi er tett knyttet til et bioteknologiselskap.

Eksempler på pågående prosjekter:

  • Overføring av Spermvital-teknologi til svin – utfordringer, muligheter og markedspotensial.
  • Oppdrett av ferskvannsfisk i innlandet – et nytt vekstområde?
  • Utvikling av en kommersiell modell for å vurdere pengeverdien av bioteknologiske produkter i havbruk og landbruk.
Publisert: . Sist endret: .