Høgskolen i Hedmark leder en internasjonal forskerskole innen anvendt økologi – International Research School in Applied Ecology (IRSAE). 

IRSAE er en av 15 forskerskoler i Norge under Forskerskolene skal bidra til å heve kvaliteten på forskerutdanningen. En viktig målsetning med forskerskolene er å fremme rekruttering og øke andelen ph.d.-kandidater som gjennomfører utdanningen. De skal dessuten bidra til internasjonalisering av norsk forskerutdanning.

Hver forskerskole består av et nettverk av institusjoner som har inngått et forpliktende samarbeid om ph.d.-utdanning innenfor et fagområde. Skolene samarbeider om ph.d.-kurs, seminarer, sommerskoler osv, og benytter hverandres laboratoriefasiliteter i fag der dette er relevant. De kan derfor tilby en bredere forskerutdanning enn hver enkelt institusjon har mulighet til alene.

IRSAE involverer i dag over 60 doktorgradsstudenter og mer enn 50 forskere fra 15 partnerinstitusjoner i 6 forskjellige land. 

Nettverket arrangerer årlige sommerskoler, konferanser og workshops over en rekke temaer relevant for området anvendt økologi. 

Les mer om International Research School in Applied Ecology (IRSAE) på forskerskolens nettsider

Publisert: . Sist endret: .