Hedmark er landets største jordbruks- og skogbruksfylke. Vi ligger derfor midt i smørøyet for å forske på anvendt økologi og landbruksfag. 

Vår forskning er nært knyttet til våre utdanninger innen bærekraftig bruk av jord-, skog og utmarksarealer, og våre studenter på bachelor, master og PhD nivå deltar aktivt på våre forskningsprosjekter.

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

 • Disputas: Cyril Milleret

  Fredag den 2. desember forsvarer Cyril Milleret sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad. Tittelen for avhandlingen er: Spatial ecology of wolves in Scandinavia; From spatio-temporal dynamics of wolf pairs to wolf population dynamics.
 • Lyst på en titt inn i fremtida?

  Da bør du ta turen til Blæstad 27.september for å se hvordan droner kan være med på å utvikle landbruk, skogbruk og utmarksforvaltning. 
 • Biotown 2016

  22.september arrangeres Biotown i Hamar. Konferansen stiller spørsmål ved hvordan bioøkonomi kan skape fremtidig vekst og verdiskaping i regionen.  
 • Skal byfolk forske på ulven?

  At forskere ved Høgskolen i Hedmark Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag på Campus Evenstad forsker på ulv betyr ikke at avdelingen har tatt et standpunkt for eller mot vern av ulv. Det skriver dekan Harry P. Andreassen og nestleder Kristin Gangås i denne kronikken.