Forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark er tett koblet til høgskolens utdanningsområder.

Slik blir utdanningsområdene forskningsbaserte samtidig som høgskolen utvikler ny kunnskap på sentrale samfunnsområder og bidrar med viten og innsikt til utvikling og innovasjon i offentlig og privat sektor. Det legges særlig vekt på profesjonsrettet FoU og på FoU rettet mot arbeids- og samfunnsliv med regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Strategisk arbeider høgskolen for å styrke den praksisnære profilen og for at kunnskapsutviklingen i stadig sterkere grad skjer i samhandling med arbeids- og samfunnsliv og med studentene. Høgskolen er en viktig forskningsinstitusjon for Hedmark. Ambisjonen er å fungere som et nav som knytter regionen til nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer. I økende grad samarbeides det i forskergrupper. Det bidrar til å styrke FoU-kulturen og til å nå fram i nasjonal og internasjonale konkurranser om forskningsmidler.

Høgskolen tilbyr forskerutdanning innenfor anvendt økologi og profesjonsrettede lærerutdanningsfag. På disse områdene har høgskolen også ansvar for grunnforskning. 

Les mer om vår forskning på avdelingenes sider:

Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Avdeling for folkehelsefag

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Publisert: . Sist endret: .