Forskningsetikk ved Høgskolen i Hedmark

FoU-arbeid ved Høgskolen i Hedmark skal skje i henhold til lov og anerkjente etiske normer – slik disse formuleres av de nasjonalt oppnevnte rådene for forskningsetikk.

Høgskolens FoU-utvalg har, i samarbeid med avdelingene, ansvar for å fremme kunnskap om, interesse for og debatt om forskningsetikk og å bidra til å forebygge vitenskaplig uredelighet.

Søkertips - ekstern finansiering av forskning

Uansett hva som kommer først, den gode idéen eller utlysningen, er det noen punkter som er viktige å huske på når man skal søke eksterne forskningsmidler.

Questback

Questback er et nettbasert spørre- og rapporteringsverktøy. Ansatte ved Høgskolen i Hedmark har tilgang til å bruke dette verktøyet i forbindelse med forskning og undervisning. Questback er relativt brukervennlig og krever lite forkunnskaper. Alle ansatte har også tilgang til brukerstøtte fra Questback.

For å få tildelt lisens må du kontakte FoU-rådgiver Stian Sundell Torjussen, tlf. 624 30 346 / 930 33 768.

Noen nyttige instruksjonsvideoer finner du her.

Open Access

Høgskolen i Hedmark har utarbeidet en egen policy for Open Access og eget publiseringsfond.
Les mer om dette på bibliotekets sider

Publisert: . Sist endret: .