Her finner du nyhetssaker om disputaser ved tidligere Høgskolen i Hedmark før 1. januar 2017. Senere disputaser blir presentert på Høgskolen i Innlandet sin nettside www.inn.no/forskning

Publisert: .
 • Disputas: Tuva Sandsdalen

  Hvordan opplever pasienten kvaliteten i palliativ omsorg, og kan den måles? 16. desember forsvarer Tuva Sandsdalen sin doktorgradsavhandling Quality in palliative care from the patiens perspective ved Karlstads Universitet.
 • Disputerte på ulvepar

  Cyril Milleret forsvarte sin sitt doktorgradsarbeid på strålende vis fredag 2. desember. Milleret er den sjette i rekken som fullfører Ph.d in Applied Ecology ved Høgskolen i Hedmark.
 • James Coburn disputerte

  22. november forsvarte James Coburn sitt doktorgradsarbeid foran en enstemmig bedømmelseskomite. Dette er andre kandidat som uteksamineres fra høgskolen sitt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og også denne disputasen ble gjennomført med glans.
 • Strålende gjennomført disputas

  Irene Trønnes Strøm forsvarte tirsdag sitt doktorgradsarbeid med glans foran en enstemmig bedømmelseskomite. Hun er dermed den første kandidaten som uteksamineres fra Høgskolen i Hedmark sitt doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. 
 • Forsvarte sin avhandling

  Jens Petter Madsbu forsvarte i dag sin doktorgradsavhandling på Campus Rena og ble belønnet med bestått av en enstemmig bedømmelseskomite.  
 • Disputas: Alina L. Evans

  Fredag den 18. mars forsvarer Alina L. Evans sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad. Tittelen for avhandlingen er: Ecophysiology of brown bears; basic physiology and effects of hibernation, pregnancy, body mass, and capture.
 • Disputas: Kim Magnus Bærum

  Den 19. februar forsvarer Kim Magnus Bærum sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. Tittelen for avhandlingen er: Climate-driven population responses of resident brown trout, Salmo trutta, Trends and future projections. 
 • Børge Baklien disputerer

  12. februar forsvarer Børge Baklien sin doktorgradsavhandling med tittelen "Positiv psykisk helse og mellommenneskelige relasjoner" ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 
 • Disputas: Camilla Eline Andersen

  Tirsdag 28. april disputerer Camilla Eline Andersen for sin doktorgrad ved Stockholms universitet. Avhandlingen retter oppmerksomheten mot «rase» i et barnehagefaglig landskap.
 • Disputas: Oddgeir Andersen

  Den 8. mai forsvarer Oddgeir Andersen sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad. Tittelen for avhandlingen er: Hunter characteristics and preferences for harvest control rules
 • Disputas: Mikkel A. J. Kvasnes

  Den 16. oktober forsvarer Mikkel A. J. Kvasnes sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad. Tittelen for avhandlingen er: Willow ptarmigan dynamics at low population densities – the role of habitat and extrinsic environmental factors.
 • Disputas: Liv Skomakerstuen Ødbehr – Sykepleievitenskap

  Cand.san. Liv Skomakerstuen Ødbehr, instituttleder ved Institutt for sykepleie ved Høgskolen i Hedmark, forsvarer torsdag 17. desember sin avhandling for graden ph.d.: Spiritual Care in Dementia Nursing. A Qualitative, Exploratory Study.
 • Hvordan vurderes elever i musikkfaget?

  Vurderingsformene i de tradisjonelle fagene som norsk og matte er for mange godt kjent, men hvordan vurderer man estetiske fag som for eksempel musikk? John Vinge har i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på vurderingspraksis for musikk på ungdomskolen.
 • Evenstads første disputas

  Fredag 28. mars forsvarer Barbara Zimmermann sin doktorgradsavhandling ved Campus Evenstad. Tittelen for avhandlingen er "Predatory behaviour of wolves in Scandinavia". Hvis alt går bra blir Zimmermann den første doktor i anvendt økologi her i landet.
 • Minoritetselevers språkferdigheter

  Hvis du skulle starte på en skole i et land hvor du ikke kunne språket, hvor mye språkopplæring hadde vært tilstrekkelig før du kunne hatt utbytte av undervisningen gitt på det nye språket?