Forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark er tett koblet til høgskolens utdanningsområder.

Slik blir utdanningsområdene forskningsbaserte samtidig som høgskolen utvikler ny kunnskap på sentrale samfunnsområder og bidrar med viten og innsikt til utvikling og innovasjon i offentlig og privat sektor. Det legges særlig vekt på profesjonsrettet FoU og på FoU rettet mot arbeids- og samfunnsliv med regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Les mer om forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark

Les mer om doktorgradsutdanningene våre

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

 • Virker akupunktur på dyr?

  I en artikkel publisert i Norsk veterinærtidsskrift konkluderer professorene Jon M. Arnemo fra Høgskolen i Hedmark og Eystein Skjerve fra NMBU Veterinærhøgskolen med at det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for å anbefale akupunktur til dyr. Likevel er denne "behandlingen" svært utbredt. 
 • Utvidet professorkompetanse

  På høgskolestyremøtet 12. november ble Sidsel Karlsen og Petter Dyndahl tilsatt i hver sin 10% stilling i pedagogikk. 
 • Kreert til doktor

  Mikkel Andreas Jørnsøn Kvasnes ble torsdag tildelt graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt økologi av styret i Høgskolen i Hedmark. Rypeforskeren er med det den fjerde som har disputert for graden på doktorgradsprogrammet PhD in Applied Ecology. 
 • Forskerdrømmen

  Relindis Ghai Njah kommer fra Kamerun, har en mastergrad i biologi fra Universitet i Oslo og har nylig fullført master i næringsrettet bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark. Målet hennes er å ta doktorgrad og bli forsker på fulltid.

Kalender

Ingen tilgjengelige hendelser