Forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark er tett koblet til høgskolens utdanningsområder.

Slik blir utdanningsområdene forskningsbaserte samtidig som høgskolen utvikler ny kunnskap på sentrale samfunnsområder og bidrar med viten og innsikt til utvikling og innovasjon i offentlig og privat sektor. Det legges særlig vekt på profesjonsrettet FoU og på FoU rettet mot arbeids- og samfunnsliv med regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Les mer om forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark

Les mer om doktorgradsutdanningene våre

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

 • Campus Rena i elitefeltet

  Høgskolens avdeling for økonomi og ledelse ved Campus Rena har fått tildelt midler til et treårig Interregprosjekt, i samarbeid med bl.a. Karlstads universitet. Prosjektet heter «Music Innovation Network Inner Scandinavia» (MINS), og skal gå over en treårsperiode.
 • De største røverne er avslørt

  Over 60 prosent av reirene til storfugl, orrfugl og lirype plyndres. Ved hjelp av viltkamera har naturforskere nå fått innblikk i hvilke rovdyr som røver reirene.
 • Store kuer i skogen

  Kyrne vender tilbake på beite i skogen - større enn aldri før. Er det økologisk bærekraftig å produsere kjøtt på denne måten? Det skal forskere fra Høgskolen i Hedmark undersøke. 
 • Sånn får vi god skole

  Thomas Nordahl ved Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark er en av Norges mest kjente skoleforskere. På et felt der mange forskere nøler med å ville si noe sikkert, mener Nordahl at mye nå kan slås fast når det gjelder hva som fører til en god skole. 
 • Ulven bruker skogsbilveiene

  Ulven har et ambivalent forhold til skogsbilveier. Den vet at det er et farlig sted å ferdes. Men veiene gjør det lettere for ulven å komme seg raskere fram og passe på reviret sitt.