Forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark er tett koblet til høgskolens utdanningsområder.

Slik blir utdanningsområdene forskningsbaserte samtidig som høgskolen utvikler ny kunnskap på sentrale samfunnsområder og bidrar med viten og innsikt til utvikling og innovasjon i offentlig og privat sektor. Det legges særlig vekt på profesjonsrettet FoU og på FoU rettet mot arbeids- og samfunnsliv med regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Les mer om forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark

Les mer om doktorgradsutdanningene våre

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

 • Kroniske smerter hos flykninger i Norge

  Traumatiserte flyktninger har ofte fysiske smerter i tillegg til symptomer på posttraumatisk stresslidelse viser doktorgradsstudien til Dinu-Stefan Teodorescu. Studien viser at forekomsten er tett forbundet med symptomer på og alvorlighetsgraden av psykiatrisk sykelighet.   
 • Grønn omsorg fungerer - men sliter med byråkrati

  Personer som har falt utenfor i samfunnet får en ny sjanse på norske gårder. Resultatene fra omsorgsgårdene er gode, men bønder og forskere er kritisk til måten helseprogrammet er organisert på.
 • Blir landets yngste skogbrukssjef

  Evenstad-student Knut Jacobsen Melum (23) blir landets yngste skogbrukssjef. Kun en eksamen gjenstår denne uken før han setter kursen for Namsskogan. 
 • Gjenbesøk fra partnere i Namibia

  Hvert år sender Høgskolen i Hedmark studenter fra barnehagelærerutdanningene og grunnskolelærerutdanningene på internasjonalt semester i Namibia. Nå har en delegasjon fra Namibia vært på gjenbesøk.
 • Hører på historien til de språkløse

  Hvordan si fra når man mangler språk? Forsker Berit Arnesveen Bronken ved Høgskolen i Hedmark finner ut hvordan afasipasienter kan hjelpes ut av depresjon, angst og sosial isolasjon.

Kalender

Ingen tilgjengelige hendelser