Forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark er tett koblet til høgskolens utdanningsområder.

Slik blir utdanningsområdene forskningsbaserte samtidig som høgskolen utvikler ny kunnskap på sentrale samfunnsområder og bidrar med viten og innsikt til utvikling og innovasjon i offentlig og privat sektor. Det legges særlig vekt på profesjonsrettet FoU og på FoU rettet mot arbeids- og samfunnsliv med regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Les mer om forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark

Les mer om doktorgradsutdanningene våre

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

 • Forskningsmidler til unge forskertalenter

  Sammen med tre andre unge forskere har Christina Elde Mølstad, Høgskolen i Hedmark, fått midler fra Norges forskningsråd for å forske på læringsutbytte, både som politisk styringsinstrument og slik det framkommer som praksis i skolen. Vi gratulerer!
 • Børge Baklien disputerer

  12. februar forsvarer Børge Baklien sin doktorgradsavhandling med tittelen "Positiv psykisk helse og mellommenneskelige relasjoner" ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 
 • En reise gjennom Bosnia

  Lars Erik Ruud (47) har jobbet med et treårig forskningsprosjekt i Bosnia. Prosjektet, som handler om dyrevelferd og husdyrmiljø, er nylig ferdig og Lars Erik har mye spennende å fortelle.
 • Skoleforsker i vinden

  Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark er ifølge en ny rapport Norges mest brukte skoleforsker i media. 
 • Spermvital vant innovasjonspris

  SpermVital ble denne uken tildelt Norsk Landbrukssamvirke sin Innovasjonspris 2016 for sin satsing på teknologiutvikling av oksesæd. 
 • Den viktige folkehelsa

  Høgskolen i Hedmark Avdeling for folkehelsefag har blitt en viktig premissleverandør i arbeidet med å forberede landets helse- og sosialtjenester på fremtiden. Å legge til rette for god folkehelse er en nøkkel.