• Studiested:
 • Varighet: 3 år
 • Organisering Heltid
 • Studiepoeng 180
 • Søknadsfrist *
* for noen søkere
 • Du ønsker å jobbe innen tjenesteytende sektor
 • Du er serviceinnstilt og vil jobbe med mennesker
 • Kompetansen er etterspurt innen handels- og servicenæringen

Kort om studiet

Tjenesteyting er utgangspunktet for all økonomisk aktivitet og nødvendig for at økonomien og samfunnet skal fungere godt. Tjenesteytende sektor utgjør i dag over 80% av arbeidsplassene i Norge og hoveddelen av økonomien. 

Studiet er skreddersydd for og i samarbeid med tjenesteytende sektor. Du vil tilegne deg kunnskap om service, kundebehandling, markedsføring og personal- og teamledelse. Gjennom praksis vil du kunne knytte kontakter for videre karriere i sektoren.

Høgskolen i Hedmark er alene om å tilby et slikt studium blant statlige høgskoler og universiteter. En god miks av ulike aldersgrupper i klassen gjør at studiet bærer preg av mye erfaringsutveksling. 

Spørmål om søknad og opptak?

Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, generell studiekompetanse, realkompetanse, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret: 624 30 000 eller opptak@hihm.no.

Se film om Y-veien "Bli Lærling"

Bli Lærling
Bachelor i serviceledelse og markedsføring

Y-veien

Kandidater med fagbrev innen Service og samferdsel, og som har valgt spesialisering innen reiselivs-, resepsjons-, salgs- eller kontor- og administrasjonsfaget, kan tas opp til bachelorstudiet i Serviceledelse og markedsføring som tilbys på Campus Rena.

Du må da søke direkte til høgskolens lokale opptak innen 15. april med studiekode 209 1130.

 

Lena Knutsen kom inn på studiet via Y-veien, og våren 2012 var hun ferdig utdannet. 

-Da studiet gikk mot slutten begynte jeg å søke jobber igjen. Jeg søkte på fire – og fikk alle sammen, forteller Lena.

Les hele intervjuet med Lena

Poenggrense ved forrige opptak

Førstegangsvitnemålskvote

Alle

Ordinær kvote

Alle

Praktisk informasjon

Det er lagt til rette for praksis i næringslivet. Høgskolen har tegnet partnerskapsavtaler med en rekke bedrifter. Det arbeides fortløpende med å utvide antall avtaler for å kunne tilby et bredt spekter av bedrifter fra forskjellige bransjer.

I tillegg danner bedriftsbesøk og gjesteforelesere utgangspunkt for praktiske oppgaver i flere emner. Gjennom prosjektarbeid og praksis vil du kunne bygge nettverk for videre karriere i sektoren og direkte kontakter til bransjen du ønsker å jobbe i etter endt studium.

Tidligere har studentene f.eks. hatt praksisopphold hos Skistar AS, Birkebeinerkontoret, Radisson BLU, Hamjern Bil AS og kommunikasjonsseksjonen ved Høgskolen i Hedmark.

Emner

Emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Kandidaten skal ved gjennomført studium vise kunnskap og forståelse som kreves for kvalifisert og selvstendig arbeid innen service, markedsføring og ledelsesområdet. For å oppnå dette skal kandidaten ha utviklet en helhetlig tilnærming i nevnte fagområder. Kandidaten skal ha opparbeidet kompetanse innen fagområdet til ytterligere spesialisering og til å kunne håndtere egen læring.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om fagområdets vitenskapelige grunnlag og innsikt i aktuell forskning og utvikling innenfor studieområdet
 • har grunnleggende kunnskaper innen økonomi og metode og en dypere kunnskap innen service, markedsføring og ledelse
 • har kunnskap om næringens markedslogikk, organisasjonens forretningsstrategier og økonomiske beregninger

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan innhente og kritisk tolke informasjon og kritisk diskutere innen fagområdets fenomener, problemer og situasjoner
 • kan identifisere, formulere og løse problemstillinger innen fagområdet samt, med passende metoder, planlegge og utføre oppgaver innenfor gitte tidsrammer
 • kan redegjøre for og diskutere nærings- og bedriftsspesifikke situasjoner muntlig og skriftlig i dialog med ulike grupper
 • kan oppdage, tolke og bruke forskningsresultater innen fagområdet, samt forstår hvordan disse forholder seg til eksisterende teorier og praktisk erfaring
 • kan yte god kundebehandling og veilede kunder og medarbeidere innen kundebehandling
 • forstår hvordan virksomheten kan møte, tilrettelegge for og dekke kundens behov
 • kan møte kunder, kollegaer og partnere med respekt og ivaretakelse
 • kan arbeide selvstendig innenfor fagområdet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan foreta vurderinger med hensyn til relevante vitenskapelige og sosiale problemstillinger, herunder etiske aspekter
 • viser forståelse for fagområdets vitenskapelige muligheter og begrensninger, samt fagets rolle i samfunnet
 • har utviklet egen læring for raskt å kunne sette seg inn i og forstå nye problemer
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • viser forståelse for betydningen av lederskap og dets praksis
 • viser evne til å identifisere behov for ytterligere kunnskap og utvikle sine ferdigheter
 • kan være selvstendig og ansvarsbevisst leder som viser evne og vilje til en reflektert holdning til medarbeidere og kunder, samt tjenesteytende næring i sin helhet
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Y-veien

Fullført og bestått vitnemål samt fagbrev innen service og samferdsel med fordypning innen reiselivsfag, resepsjonsfag, salgsledelse eller kontor- og administrasjonsfag. Du må da søke direkte til høgskolens lokale opptak innen 15. april med studiekode 209 1130.

Les mer om søknad og opptak

Organisering

Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er normert til tre års heltids studium.

Utveksling

Utenlandsopphold

Det er mulig å ta et semester i utlandet, bl.a. i Storbritannia, USA, Australia, Nederland, Tyskland, Frankrike og Spania. Flere av våre samarbeidspartnere i Europa tilbyr emner undervist på engelsk.

Mer informasjon

Studieplan 2016/2017

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

Sven Erik Sjøli

Sven Erik Sjølie

Internasjonal koordinator

Søknad og opptak

Søkekode
209 470 (se tekst for Y-veien)