• Studiested:
  • Varighet: 1 år
  • Organisering Heltid
  • Studiepoeng 60
  • Søknadsfrist
Søk opptak
  • Du har lyst til å kvalifisere deg som lærer
  • Du opparbeider deg kompetanse som kan gi et spennende og viktig yrke 
  • Det er et godt arbeidsmarked 

Kort om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning. PPU kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående opplæring.

Ett viktig særpreg ved utdanningen er at du minst må ha en bachelorgrad før du starter.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng (sp), og består av 30 sp pedagogikk, 30 sp fagdidaktikk og 60 dager variert, veiledet og vurdert praksis. Du tar fagdidaktikk i ett eller to undervisningsfag der du allerede har 60 studiepoeng. Høgskolen tilbyr fagdidaktikk i engelsk, norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, RLE og kroppsøving.

Organisering av undervisning og praksis i 2016 - 2017  - les her

NB!

Høsten 2016 er siste gang du kan komme inn på PPU med en bachelorgrad (unntak for musikk- og idrettsfag). For fra høsten 2017 vil disse opptakskravene gjelde:

  • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget eller
  • en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget

Praktisk-pedagogisk utdanning kan også tas på deltid over to år.

 

Studieplanen er under omarbeiding

Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og 60 dager veiledet praksis. Studieplan med emnebeskrivelser utarbeides nå i henhold til den nye forskriften for utdanningen - les mere her

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

ylva.langaas@hihm.no

Ylva Langaas

Studieleder PPU

Solveig Westerheim

Førstekonsulent

Søknad og opptak

Søkekode
209 1309