• Du trives ute og vil jobbe med å sikre en bærekraftig bruk av naturressursene
  • Du lærer om mangfoldet i naturen - om ulike arter, økologi og geologi
  • Du er interessert i jakt og fiske

Kort om studiet

Emner

Søknad og opptak

Utveksling

Veien videre