Skrive referanser i APA-stil

Høgskolen i Hedmark anbefaler APA-stil for å skrive henvisninger og referanser. Høgskolebiblioteket har utarbeidet en eksempelsamling som du kan bruke:

(oppdatert juli 2017).

(oppdatert juli 2017). Bruk denne hvis du skriver på engelsk.

APA-app

Vi gjør oppmerksom på at appen ikke er oppdatert i henhold til siste versjon av APA!

Universitetet i Stavanger har utviklet en app for å slå opp henvisninger og referanser i APA-stil. Appen er gratis og heter APA6. Den bruker vår APA-eksempelsamling som utgangspunkt. Søk APA6 på din mobil eller ditt nettbrett. 

EndNote og APA-eksempelsamling

Vi har laget en oversikt over hvordan du fyller ut de ulike feltene til de forskjellige referansetypene. Er du i tvil om hva slags referansetype du skal velge i EndNote, kan det være lurt å sjekke i vår APA-eksempelsamling. 

 

 

Publisert: . Sist endret: .