Plagiat er å framstille andres arbeid og ideer som dine egne. Dette er både ulovlig og uetisk. 

Høgskolen i Hedmark bruker et tekstgjenkjenningsverktøy for å avdekke plagiert tekst i studentoppgaver og eksamensbesvarelser.

Konsekvenser ved plagiat

Plagiat regnes som fusk. Høgskolen i Hedmark har verktøy for å avdekke plagiat. Dersom det oppdages plagiat, vil konsekvensene være alvorlige. Du vil stå i fare for å få eksamen annullert og bli utvist fra høgskolen, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7 og § 4-8.

Se vår videosnutt om plagiat

Unngå plagiat ved å

  • parafrasere/oppsummere med egne ord
  • sitere originalkilder på nøyaktig måte
  • henvise til kilder på riktig måte
  • skrive en korrekt utformet litteraturliste
  • ikke levere (deler av) samme oppgave to ganger
  • ta bibliotekets kurs om kilder og kildebruk

Opphavsrett

Opphavsrett er beskyttelse av åndsverk for å sikre den som har brukt tid og krefter på å produsere noe. Den som skaper noe, eier rettighetene til det. Hvis andre bruker det, må de oppgi kilden på riktig måte, ellers er det plagiat. Opphavsrett beskytter skriftlige tekster, bilder, musikk osv.  

Publisert: . Sist endret: .