Anbefalte ressurser

Databaser (for tidsskriftsartikler, E-bøker osv.)

 • ERIC Education Resource Information Center. Velg ERIC i fellesdatabasen. Fulltekst.
 • Scopus (NY!) - stor referansedatabase med siteringer og abstrakt av fagfellevurdert litteratur. Noe fulltekst.
 • Taylor & Francis – internasjonal artikkelbase i fulltekst.
 • Ebook Central – elektroniske bøker. På engelsk.
 • Idunn – artikler fra nordiske fagtidsskrifter. Fulltekst.
 • Norart – referanser til norske artikler, kan bestille artikler herfra.
 • JSTOR – arkiv av tidsskriftartikler. Fulltekst.
 • SAGE – internasjonal artikkelbase. Fulltekst.
 • NORA – Norwegian Open Research Archives, pedagogiske fag.

Tidsskrifter

Offentlig informasjon

Studentoppgaver

 • Bacheloroppgaver – tilgjengelig via Brage – HHs åpne digitale arkiv. Se GLU 1-7 eller GLU 5-10.
 • Masteroppgaver – tilgjengelig via Brage – HHs åpne digitale arkiv. Se Master i tilpasset opplæring.

Annen nyttig informasjon

Publisert: . Sist endret: .