Hvem kan låne?

Biblioteket er primært for studenter og ansatte ved Høgskolen i Hedmark. Eksterne brukere kan låne fra våre samlinger, men får ikke utvidet service som for eksempel fjernlån. 

Lånekort

Studentkort/ansattkort fungerer som lånekort. Eksterne brukere registreres lokalt. Lånekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Lånetid

Ordinær utlånstid er 4 uker, men deler av samlingen kan ha kortere utlånstid. Du er personlig ansvarlig for det du låner og for retur innen leveringsfristene.

Fornye lån

Lån kan fornyes inntil 90 dager dersom det ikke er venteliste. Du kan selv fornye dine lån ved pålogging i Oria.

Innkalling og krav

1.gangs innkalling «Lån som forfaller i dag» og 2. gangs innkalling «Varsel om forfalte lån», blir sendt pr e-post og SMS, mens 3. gangs innkallingen, «Erstatningskrav», blir sendt pr e-post, SMS og brevpost, samtidig med at materialet merkes som tapt.

Låneretten blir inndratt dersom dokumentet merkes tapt. Låneretten fås tilbake når materialet er levert, erstattet med et nytt eksemplar eller erstatningskravet er betalt.

Erstatningsbeløpet er NOK 600,- kr pr bok/enhet. Ved mer verdifullt materiale kan beløpet bli større. For dokumenter lånt fra andre bibliotek fastsettes erstatningsbeløpet av eierbiblioteket og prisen kan bli større enn erstatningsbeløpet for HiHms bøker.

Spesielt for multimedia/datautstyr

Låntaker har det hele og fulle ansvar for lånt utstyr fra det øyeblikket det lånes. Dette innebærer at låntager må erstatte utstyret fullt ut ved tap eller ødeleggelse. Utstyret er ikke forsikret og låntaker plikter selv å ordne med dette på en tilfredsstillende måte. Spesielt ved reiser til utlandet er det låntakers ansvar å sørge for en reiseforsikring som dekker utstyrets verdi. Uten forsikring godtar låntaker og måtte erstatte utstyret personlig.

Publisert: . Sist endret: .