Kontakt publikasjonstjenesten i god tid før publisering. Vi ber om forståelse for at du ikke er den eneste som publiserer og manus bearbeides i den rekkefølgen de ankommer publikasjonstjenesten. Arbeidsmengden per manus varierer utfra omfang, kvalitet og kompleksitet, men beregn at ferdig trykt oppdragsrapport kan foreligge tidligst en måned fra publikasjonstjenesten mottar manus.

Du vil få det ferdig bearbeidede manuset og omslaget i pdf-format til godkjenning før trykking/digital publisering. Endringer på dette stadiet, vil forsinke prosessen ytterligere. Det er derfor viktig at manus som leveres publikasjonstjenesten, er ferdig korrekturlest slik at vi unngår tekstlig og grammatisk oppretting. Det er mye ekstra-arbeid å sette inn nye setninger o.l. etter at manuset er bearbeidet da ombrekking og side-layout kan endres.

Publisert: . Sist endret: .