Formkrav til manus

For å forenkle arbeidet med publisering, er det utarbeidet en egen Word-mal til bruk i skriftserien: Word-mal for oppdragsrapport 62,36 kB

 1. Skrifttype: Calibri.
 2. Skriftstørrelse: på vanlig tekst brukes 11 pkt. På fotnoter brukes 10 pkt.
 3. Sidenummerering: menyvalg Sett inn og velg Sidetall. Plassering skal være nederst på siden (bunntekst) og Vanlige tall.
 4. Linjeavstand: enkel.
 5. Bruk stiler på overskrifter! For å endre på stilene (skriftstørrelse, skrifttype osv.) klikk på Endre stiler og velg ønsket stilsett.
 6. Når du har brukt stiler på overskrifter, er det svært enkelt å sette inn en automatisk innholdsfortegnelse. Gjør slik:
  a) Sett markøren der innholdsfortegnelsen skal stå.
  b) Klikk på fanen Referanser og velg Innholdsfortegnelse. Velg den typen innholdsfortegnelse du vil ha.
  Ny side: Bruk funksjonen sideskift i stedet for en endeløs rekke linjeskift når du skal starte på en ny side. Gjør slik:
  a) Plasser markøren der ny side ønskes.
  b) Trykk Ctrl+enter eller menyvalg Sett inn og Sideskift.
Publisert: . Sist endret: .