Høgskolebiblioteket tilbyr kurs for høgskolens stipendiater:

EndNote-kurs

EndNote er et program for å håndtere referanser. Dette kurset er delt i to: ett for nybegynnere og ett for viderekomne.

Søkekurs

Dette kurset omhandler hvordan du søker etter litteratur i Oria (bibliotekets søketjeneste) og i et utvalg databaser. Vi tipser også om hvordan du kan holde deg oppdatert på ny litteratur innenfor ditt emne ved hjelp av såkalte alerts. Vi viser også søk i Google Scholar og diskuterer bruk av Wikipedia.

Publiseringskurs

Dette kurset kretser omkring viktige aspekter ved å publisere. Vi går gjennom Cristin og registrering av forskningsproduksjon, det norske tellekantsystemet, vitenskapelig nivå av tidsskrifter/forlag, Open Access-publisering, sitering og rangering, Impact Factor, sosiale medier, fagfellevurdering og PhD on Track.

Kritisk og etisk bruk av informasjon

Dette kurset gir deg en innføring i kildekritikk og forskningsetikk. Det legges opp til en del diskusjon rundt temaene som tas opp, bl.a. Open Access-tidsskrifter, bruk av Wikipedia, Google Scholar vs. bibliotekets databaser, uredelig/uetisk forskning.

Word-kurs (nettbasert)

Det finnes flere instruksjonsvideoer om bruk av Word (f.eks. innholdsfortegnelse, overskriftsstilene, kryssreferanser, bokmerker og fotnoter/sluttnoter).

 

Hvis du har behov for å ta ett eller flere av disse kursene eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med universitetsbibliotekar Ellen Nierenberg.

Publisert: . Sist endret: .