Hva er DBH publiseringskanaler?

DBH er en forkortelse for Database for statistikk om høgre utdanning. DBH publiseringskanaler er et register som gir deg oversikt over vitenskapelige tidsskrifter, serier og forlag (kanaler) som er godkjent og gir uttelling i det norske finansieringssystemet for forskning. Planlegger du vitenskapelig publisering i et bestemt tidsskrift/forlag, så sjekk alltid i dette registeret om det er godkjent. Du kan også søke på publiseringskanaler innen ditt fagområde for å få tips til tellende og pålitelige steder å publisere. I tillegg kan du få oversikt over hvilke tidsskrifter som er Open Access. NSD og UHR har for øvrig en egen side som skal fremme god forskning og gi oversikt over forskningsaktivitet, Norsk publiseringsindikator.

 

Nivå 1- og nivå 2-tidsskrifter

Ordinære vitenskapelige kanaler har nivå 1. Kanalene med høyest prestisje har nivå 2. Disse gir høyere uttelling i antall publikasjonspoeng. Kanaler på nivå 1 kan foreslås til nivå 2. Forslag kan sendes til relevant fagråd ved UHR. Adresser og mer informasjon finner du her:

 

Innmelding av publiseringskanaler

Hvis kanalen du ønsker å publisere i, ikke finnes i registeret, så søk raskest mulig om å få den godkjent. Rådfør deg gjerne med kriteriene for godkjenning av publiseringskanaler før du fyller ut søknadsskjemaet. Frist for søknad om godkjenning for 2016 er 30. november.

 

Hvordan beholde rettigheter til eget arbeid når du publiserer på et kommersielt forlag

Du kan benytte deg av et kontraktstillegg når du skal signere avtalen med forlaget. SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) har i samarbeid med Creative Commons utarbeidet kontraktstillegg som gjør at du beholder rettighetene til arbeidet, såkalte Scholar’s Copyright Addendum.

I Scholar’s Copyright Addendum kan du velge kontraktstillegg ut fra hvilke rettigheter du vil sikre deg. Ved å bruke et av disse tilleggene sammen med opprinnelig avtaletekst kan du beholde rettigheter ikke bare til å legge artiklene online, men også til å gjenbruke materiale i ikke-kommersiell kontekst, for eksempel til undervisning.

Publisert: . Sist endret: .