Høgskolen i Hedmark anbefaler at litteraturlister og pensumlister skal skrives i APA-stil, og vi har derfor lagd en norsk versjon. I denne stilen legges litteraturlista til slutt i dokumentet, mens fotnoter brukes for annen type informasjon.

Oppskrift for installering

Bruk nettleseren Internet Explorer når du installerer den norske APA-stilen. (NB! Du må installere EndNote først.)

  1. : Klikk på pil ved Lagre og velg Lagre som. 
  2. Velg Local disk (C:) > Programfiler (x86) > EndNote X8 > Styles
  3. Klikk på lagre.

 For å hente opp stilen i EndNote og Word

  1. Åpne EndNote-programmet og klikk på pilen for å velge en Bibliographic Output Style (nedtrekksmeny).
  2. Velg Select Another Style > APA 6th norsk 2010.
  3. Gjør det samme i EndNote-fanen i Word.
Publisert: . Sist endret: .