I EndNote kan du samle, organisere og lagre referanser slik at du kan lage henvisninger og litteraturlister i for eksempel forskningsarbeid og masteroppgaver. Programmet er kun tilgjengelig for masterstudenter, ph.d.-studenter og ansatte ved Høgskolen i Hedmark. Vi anbefaler masterstudenter å ta i bruk EndNote tidlig i studieløpet.

Installering 

For å laste ned programmet må du gå til Fronter – Bibliotek – EndNote. Her finner du en installasjonsveiledning og en installasjonsfil. Kontakt ditt bibliotek for å få passord.

Når du har installert EndNote, er det automatisk integrert i Word. Dette betyr at du enkelt kan lage litteraturlister i tekstdokumenter mens du skriver. Du kan også lett eksportere referanser fra ulike databaser til EndNote. Programmet er derfor et nyttig hjelpemiddel når du studerer og i forskningsarbeid.

Kurs

Høgskolebiblioteket tilbyr kurs i EndNote. Kontakt biblioteket for mer informasjon.

 

Publisert: . Sist endret: .